Kierownik

  • dr n.med. Marek Lebiotkowski

Pielęgniarka oddziałowa

  • Elżbieta Nowaczyk, tel. 683 416 304 / kom. 880 523 722

Zakres działań

  • zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej
  • rehabilitacja – w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę pulmonologa lub lekarza rehabilitacji medycznej – pacjentów cierpiących na przewlekłe nieżyty oskrzeli, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji, rozedmę i pylicę płuc, POChP, przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc, astmę oskrzelową, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydozę, po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc, wysiękowym zapaleniu opłucnej, przed i po zabiegach operacyjnych w obrębie dróg oddechowych
  • wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów
  • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta
  • utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi
  • współpracę z Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy