Zakres działania

  • Kwalifikacja chorych z chorobami płuc do leczenia inhalacjami.
  • Sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi leczenia inhalacjami.
  • Zapewnienie realizacji kontrolnych badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych i radiologicznych.
  • Współpraca i koordynacja działań z oddziałem chorób płuc.