Kontakt

  • p.o. kierownika pracowni Mieczysław Jackowski tel. 683 416 327 / 683 416 300 wew. 339

Zakres działania

  • Gotowość do wykonywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej wg ustalonego harmonogramu pracy.
  • Wykonywanie badań diagnostyki obrazowej na rzecz Szpitala oraz innych uprawnionych podmiotów.
  • Wykonywanie badań diagnostyki obrazowej odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez NFZ) pod warunkiem posiadania skierowania lekarskiego.
  • Zagwarantowanie pacjentom pełnej ochrony i bezpieczeństwa radiologicznego.
  • Współpraca z odbiorcami świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej.