Kierownik Oddziału Onkologii Pulmonologicznej i Chemioterapii

   lek. med. Bartłomiej Delijewski

 

Z-ca Kierownika Oddziału Onkologii Pulmonologicznej i Chemioterapii

lek. med Agnieszka Szklarska

 

Pielęgniarka koordynująca

   Alicja Szolc

 

Prowadzimy wielokierunkową diagnostykę i leczenie systemowe wszystkich nowotworów płuc i innych nowotworów klatki piersiowej, a w szczególności:

  • niedrobnokomórkowy rak płuca:

                  - rak gruczołowy (gruczolakorak, adenocarcinoma),
                  - rak płaskonabłonkowy,
                  - rak wielkokomórkowy,
                  - rak typu NOS (not otherwise specified),

  • drobnokomórkowy (anaplastyczny) rak płuca,
  • inne nowotwory klatki piersiowej (m.in. międzybłoniak).

Kwalifikacja do leczenia systemowego w oddziale odbywa się w Poradni onkologicznej przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii.

W niezbędnym dla naszych pacjentów zakresie ściśle współpracujemy ze specjalistami chorób płuc naszego szpitala 
oraz ze specjalistami z innych ośrodków, a w szczególności:

Konsultacje torakochirurgiczne:

  • dr n. med. Roman Lewandowski (Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze),
  • dr hab. n. med. Janusz Wójcik (Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w Szczecinie – Zdunowie).

 
Naszych pacjentów leczymy wg najnowszych zaleceń i wytycznych (PTOK, ESMO, ASCO).

Leczymy również najnowszymi lekami onkologicznymi dopuszczonymi do stosowania w Polsce w ramach tzw. Programów Lekowych (m.in. Afatynib, Gefitynib, Erlotynib, Kryzotynib, Ozymertynib, Niwolumab, Pembrolizumab, Nintedanib).


Formy pobytu i leczenia w oddziale:

Tryb stacjonarny – kilkudniowy pobyt w szpitalu celem przygotowania pacjenta do podania chemioterapii, wykonania potrzebnych badań obrazowych i laboratoryjnych oraz podania cytostatyków (chemioterapii),

Tryb jednodniowy – pobyt poniżej 24 godzin (najczęściej kilka godzin) celem podania chemioterapii dożylnej (możliwy w zależności od stanu ogólnego pacjenta i stosowanego schematu chemioterapii),

Tryb ambulatoryjny – pobyt poniżej 24 godzin (najczęściej kilka godzin) celem podania leków w formie doustnej.

 
Możliwości diagnostyczne naszego oddziału!

W rozpoznawaniu chorób nowotworowych oraz ocenie ich zaawansowania stosujemy wszystkie współcześnie dostępne metody diagnostyczne:

Diagnostyka obrazowa:
•          badania endoskopowe -  bronchoskopia
•          EBUS 
•          Tomografia komputerowa
•          Badania USG
•          badanie USG serca (echokardiografia)
•          PET-CT (współpracujemy z pracowniami w Gorzowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy)

Diagnostyka histologiczna i cytologiczna:
•          RTG
•          badania biopsyjne pod kontrolą USG (w tym biopsja pod kontrolą EBUS, EUS) lub TK,
•          badania cytologiczne,
•          badania histopatologiczne w konwencjonalnym barwieniu,
•          szczegółowe badania immunohistochemiczne.

Badania laboratoryjne:
•          pełen profil diagnostyki morfologicznej i biochemicznej z krwi i wszystkich dostępnych płynów ustrojowych,
•             badania genetyczne (oznaczenie mutacji aktywujących genu EGFR i mutacje genu ALK).

Badania czynnościowe pozwalające ocenić wydolność narządową pacjenta niezbędną do kwalifikacji 
           do określonej formy terapii onkologicznej:
•          spirometria,
•          test wysiłkowy,
•          6MWT,
•          nasilenie bólu w skali VAS,
•          biochemiczne testy czynnościowe i inne.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody naszych pacjentów w trakcie chemioterapii (osoby z trudnym dostępem do naczyń obwodowych i „pękającymi” żyłami) istnieje możliwość stosowania stałego dostępu naczyniowego typu PORT, który zmniejsza ryzyko wynaczynienia cytostatyku poza żyłę oraz zmniejsza dolegliwości bólowe w obrębie żyły w trakcie i po podaniu cytostatyku.

Oprócz leczenia systemowego stosujemy też profilaktykę zdarzeń kostnych – leczenie polegające na podawaniu leków zwiększających skuteczność wbudowywania jonów wapnia w ogniska przerzutów do kości u pacjentów z przerzutami raka do kości. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko złamań patologicznych w miejscach przerzutów do kości oraz zmniejsza nasilenie bólu kości. Leczenie polega na podawaniu 1 x w miesiącu leku (głównie kwasu zoledronowego) w formie wlewu dożylnego trwającego około 1 godziny. Leczenie prowadzone jest w trybie jednodniowym.


Telefony kontaktowe

Oddział Chemioterapii
Dyżurka lekarska tel. 68 341 63 02
Pielęgniarka oddziałowa tel. 683 416 310
Sekretariat tel. 68 341 63 00 wewn. 104

Poradni Onkologiczna

Rejestracja
tel. 683 416 323 / 683 416 300 wew. 381

 

Załączniki:
Pobierz plik (Jak przygotować się do hospitalizacji na oddziale chemioterapii.pdf)Jak przygotować się do hospitalizacji383 kB2019.01.16 12:30