Szpital Specjalistyczny w Torzymiu tradycjami leczniczymi sięga początku dwudziestego wieku. Usytuowanie pośród lasów oraz specyficzny mikroklimat Równiny Torzymskiej stwarza doskonałe warunki do leczenia  schorzeń pulmonologicznych
i kardiologicznych.

Udzielane są tu świadczenia zdrowotne stacjonarne w zakresie chorób układu oddechowego oraz rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej, działalności opiekuńczo-leczniczej, domowego leczenia tlenem, a także świadczeń
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Misją naszego Szpitala jest zapewnienie Pacjentom profesjonalnej
i kompleksowej opieki medycznej w oparciu o najwyższe standardy jakości.

Nasza jednostka jest wiodącym ośrodkiem w województwie lubuskim specjalizującym się w kompleksowym diagnozowaniu
i leczeniu niemal wszystkich schorzeń z zakresu chorób płuc. Dzięki unikatowemu w skali województwa lubuskiego zakresowi usług i wysokiej ich jakości, to właśnie w Torzymiu powstało Lubuskie Centrum Pulmonologii. Szpital dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządczą, lekarską i pielęgniarską,  charakteryzuje się wysokim poziomem zarówno udzielanych w nim świadczeń medycznych, jak  i poziomem organizacyjnym. 

W Szpitalu funkcjonuje pięć oddziałów szpitalnych: Rehabilitacji Kardiologicznej, Rehabilitacji Pulmonologicznej, Gruźlicy
i Chorób Płuc, Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii, na których są diagnozowane i leczone prawie wszystkie przyczyny schorzeń i hospitalizacji w zakresie chorób płuc. Jednocześnie z powodzeniem rozwijany jest profil leczenia w opiece długoterminowej. Ponadto, Szpital udziela świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w czterech poradniach: geriatrycznej, kardiologicznej, onkologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc.