Zakres działania

Wykonywanie i przestrzeganie przepisów i procedur, dotyczących przechowywania zwłok oraz przeprowadzania sekcji, a w szczególności:

  • wywożenie zwłok z oddziałów szpitalnych,
  • przyjęcie zwłok do chłodni prosektorium,
  • sprawdzenie zgodności danych na skierowaniu z danymi zmarłego pacjenta,
  • przygotowywanie ciała do wydania,
  • wydawanie ciał zmarłych rodzinie zmarłego, osobom upoważnionym,
  • przygotowywanie zwłok do sekcji,
  • pomoc w wykonywaniu sekcji,
  • przygotowanie i zaopatrzenie pracowni w sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania badań oraz należyta konserwacja sprzętu.