Zakres działania

  •  zmiana opatrunku
  •  założenie dostępu dożylnego
  •  doba noclegowa + wyżywienie

 Kontakt

 Renata Rogowska  tel. 68 341 63 23


Inne usługi medyczne
Iniekcja dożylna(bez kosztu leku) 20,00
Iniekcja domięśniowa(bez kosztu leku) 15,00
Założenie Venflonu 15,00
Pomiar RR 10,00
Założenie opatrunku lub zmiana opatrunku (opatrunek zwykły) 20,00
Założenie opatrunku lub zmiana opatrunku (opatrunek specjalny) 50,00
Hospitalizacja na oddziale szpitalnym
(wykaz  i wartość procedur  zgodna z katalogiem świadczeń medycznych określonym przez NFZ)
zgodnie z katalogiem NFZ

 

 


Inne opłaty
Sporządzenie jednej strony kserokopii dokumentu 0,25*
Wydruk zdjęcia RTG na kliszy (format 35x43) 25,00
Wydruk zdjęcia RTG na kliszy (format 26x36) 20,00
Przewóz pacjenta (nieuprawnionego do bezpłatnego przewozu)          /1km  2,20*
Przechowywanie zwłok (powyżej 72 godz.)/ cena za dobę 85,00*
Doba noclegowa 30,00*
Wyżywienie (jedna doba) 15,00*
Praca ciągnika z przyczepą (1h) 65,86*
Praca koparki (1h) 79,68*