Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem porządkowym Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Regulamin określa zasady pobytu w oddziale pacjenta oraz osób bliskich i pozostałych odwiedzających.

 1. Na terenie szpitala zabrania się:
  • picia i posiadania alkoholu oraz palenia papierosów przez pacjentów pod rygorem natychmiastowego wypisania ze szpitala,
  • picia i posiadania alkoholu oraz palenia papierosów przez odwiedzających,
  • zażywania środków odurzających, narkotycznych oraz innych wywołujących podobne działania pod rygorem natychmiastowego wypisania ze szpitala,
  • przynoszenia pacjentom łatwo psującej się żywności i napojów.
 2. Odwiedziny pacjentów:
  • odwiedziny pacjentów odbywać się mogą w godzinach 12.00-20.00
  • odwiedziny pacjentów w innych godzinach niż wyżej wymienione mogą odbywać się wyłącznie za zgodą właściwego ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego,
  • odwiedziny pacjentów nie mogą zakłócać procesu leczenia w szpitalu,
  • odwiedziny pacjentów odbywają się poza salami chorych z wyjątkiem pacjentów leżących.
 3. Pacjentom zakazuje się opuszczania swojego oddziału oraz budynku szpitala bez wcześniejszej zgody właściwego ordynatora oddziału lub pielęgniarki oddziałowej dyżurującej lub lekarza dyżurnego.
 4. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich w zakresie leczenia, zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania należytego porządku w szpitalu.
 5. Pacjent ma obowiązek przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
 7. Pacjent w czasie pobytu w Szpitalu winien posiadać wyłącznie niezbędne rzeczy. Za pozostawione na terenie szpitala przedmioty wartościowe oraz pieniądze, szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Pacjent ma obowiązek poszanowania mienia szpitala, jak również przestrzegania porządku i czystości w budynkach szpitala oraz na przyległym terenie.