Polityka prywatności


 

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. (dalej: „Szpital”) przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych, które Pacjenci i osoby korzystające z usług Szpitala, w tym użytkownicy domeny, powierzają Szpitalowi do przetwarzania. Stosujemy nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również dbając o prawa osób odwiedzających nasz serwis przedstawiamy obowiązującą w Szpitalu Politykę Prywatności i Politykę Cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w konkretnych celach znajdują się tutaj.

 Kto jest Administrator Twoich danych osobowych

 

 Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe jest Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym.

 

 Z Administratorem można się kontaktować:

 

1.       pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych powyżej;

2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      pod numerem telefonu: 68 341 30 40.

W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Przetwarzając dane osobowe zbieramy informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez Pacjentów i osoby korzystające lub planujące skorzystać z naszych usług, w tym również użytkowników strony internetowej Szpitala. W związku z powyższym, w zależności od okoliczności, możemy przetwarzać następujące dane:

 

1.       Pacjenci

 

W celu właściwej i kompleksowej realizacji procesu udzielania przez Szpital świadczeń zdrowotnych (w tym profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej, zapewniania opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, diagnostyki i leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, rozliczeniami z NFZ, weryfikacją uprawnień do uzyskania i rozliczenia zrealizowanych świadczeń zdrowotnych, realizowanie praw Pacjenta), w zależności od ich rodzaju i zakresu, przetwarzamy dane identyfikujące, kontaktowe i adresowe Pacjentów oraz dane dotyczące ich zdrowia – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) i art. 9 ust. 2 lit. b), c) h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.      Osoby kontaktujące się ze Szpitalem

W stosunku do osób, które kontaktują się ze Szpitalem za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej przetwarzamy dane powierzone nam w ramach tego kontaktu tj. dane identyfikujące, dane kontaktowe i dane adresowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala, jakim jest właściwa obsługa interesantów, przychodzącej korespondencji oraz stosowne załatwienie sprawy, z którą do Szpitala zgłosiła się osoba tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.      Osoby przebywające na terenie Szpitala

W odniesieniu do osób, które przebywają w części pomieszczeń szpitalnych objętych monitoringiem wizyjnym, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala i jego mienia przetwarzamy dane w postaci wizerunku tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.      Kontrahenci

Dane kontrahentów w postaci danych identyfikujących, kontaktowych i adresowych przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w ramach świadczenia usług (np. komercyjnych) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5.      Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie wizerunku

Wizerunek osób, które wyraziły zgodę na jego przetwarzanie, a który znajduje się na stronie internetowej Szpitala, w mediach społecznościowych lub w materiałach promocyjnych przetwarzany jest w celu szeroko pojętej promocji działalności Szpitala, w tym profilaktyki zdrowotnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.      Osoby obserwujące profil Szpitala w mediach społecznościowych

W przypadku, gdy użytkownik polubił profil Szpitala w mediach społecznościowych lub kontaktuje się z nami za jego pośrednictwem, Szpital przetwarza dane osobowe takiego użytkownika w postaci danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu promocji swojej działalności i prowadzeniu komunikacji z użytkownikiem, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Szpitala tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.      Osoby odwiedzające stronę www.szpitaltorzym.pl

W trakcie odwiedzania strony internetowej Szpitala znajdującej się pod adresem internetowym www.szpitaltorzym.pl, przetwarzamy dane  w zakresie adresu IP, typu przeglądarki, systemu operacyjnego, lokalizacji geograficznej, adresu URL, odwiedzanych strony, klikniętych łączy, interakcji użytkownika, żądanych adresów URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwanych haseł, identyfikatora urządzenia, przeglądarki internetowej i informacji o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Szpitala na podstawie odrębnych umów, w tym podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego w zakresie obsługi urządzeń medycznych  i sprzętu medycznego oraz w zakresie wsparcia i serwisu wewnętrznych systemów IT.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do do państw trzecich

 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Jeśli jednak użytkownik polubił profil Szpitala na Facebook’u dane przekazywane Facebook Ireland Ltd., wobec czego mogą być przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane

 

W zależności od zasadniczego celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, mogą być one przechowywane przez okres:

 

1.       przewidziany właściwymi przepisami prawa;

2.      niezbędny do realizacji świadczonej usługi;

3.      przewidziany w instrukcji kancelaryjnej Szpitala oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

4.      realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala jako administratora danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na tej podstawie.

Czy musisz przekazywać nam swoje dane

 

W zależności od tego w jakim celu przetwarzamy dane osobowe ich podanie może być obowiązkowe i wynikać z przepisów obowiązującego prawa, jak również dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, prawidłowego świadczenia usług, właściwej obsługi czy też skutecznego kontaktu.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a jej brak nie wpływa na dostępność i zakres świadczonych usług. 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez Szpital Twoich danych osobowych

 

W zakresie przewidzianym przepisami prawa osobom, których dane przetwarzane są przez Szpital przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo jej wycofania. Należy mieć na uwadze, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

PLIKI COOKIES

 

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Szpital.

Strona szpitaltorzym.pl wykorzystuje pliki cookie w celu:

- dopasowania strony do potrzeb Użytkowników

- obsługi statystyk strony i prowadzenie analiz,

- zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłego działania

- optymalizacji korzystania z serwisu

 

Zmiana Polityki prywatności

Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.


Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Załączniki:
Pobierz plik (polityka_prywatności.docx)polityka_prywatności.docx23 kB2023.01.09 10:21