Kierownik oddziału

  • lek. Urszula Kawalec-Hurny

Pielęgniarka oddziałowa

  • Elżbieta Seraficka

Pielęgniarka koordynująca

  • Urszula Wiśniewska, tel. 683 416 307

Zakres działań

  • zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej
  • udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach
  • zabezpieczenie rehabilitacji wczesnej (przyłóżkowej) wszystkim pacjentom wymagającym usprawnienia
  • wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów
  • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta
  • utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi