Pracownia prowadzi badania w godzinach 8.00 – 15.00 w zakresach:

  • badania spirometryczne;
  • badania body pletyzmografii;
  • badania dyfuzji.

 Kontakt

  • tel. 683 416 300 wew. 371

 Zakres działania

  • Gotowość do wykonywania badań z zakresu diagnostyki chorób układu oddechowego w spoczynku, w trakcie i po wysiłku wg ustalonego harmonogramu pracy,
  • Wykonywanie badań czynnościowych układu oddechowego na rzecz Szpitala oraz innych uprawnionych podmiotów,
  • Wykonywanie badań czynnościowych układu oddechowego odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez NFZ),
  • Współpraca z jednostkami mającymi wpływ na pracę pracowni,
  • Współpraca z odbiorcami świadczeń z zakresu badań czynnościowych układu oddechowego.