Kontakt          

68 341 63 27


 

Diagnostyka obrazowa  
zdjęcie klatki piersiowej P-A 35x43 45,00  
zdjęcie klatki piersiowej dziecka 30x40 45,00  
zdjęcie boczne 35x43 40,00  
zdjecie żeber skosy (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie mostka (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie obojczyka 24x30 40,00  
zdjecie stawu barkowego 24x30 40,00  
zdjęcie stawu barkowego osiowe 24x30 40,00  
zdjęcie czaszki P-A i boczne (2x) 24X30 60,00  
zdjęcie czaszki P-A i 2 boczne (3x) 24X30 70,00  
zdjęcie celowane na siodełko tureckie 18x24 40,00  
zdjęcie oczodołów P-A i boczne (2x)18x24 55,00  
zdjęcie oczodołów z lokalizacją ciała obcego P-A (2x) 18x24                                            55,00  
zdjęcie zatok 18x24                                                              40,00  
zdjęcie żuchwy P-A 18x24 40,00  
zdjęcie żuchwy skosy  18x24 40,00  
zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych 18x24 40,00  
zdjęcie twarzoczaszki 24x30 40,00  
zdjęcie łuków jarzmowych 18x24  40,00  
zdjęcie kości nosa 3x4 20,00  
zdjęcie nosogardła  18x24 40,00  
zdjęcie uszu 18x24 55,00  
     
zdjęcie kręgosłupa szyjnego P-A i boczne (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 18x24                                                       55,00  
zdjęcie czynnościowe kręgu szyjnego (2x)24x30 55,00  
zdjęcie skośne kręgu szyjnego (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie kręgosłupa piers. P-A i boczne (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie kręgosłupa krzyżowo -lędźwiowego P-A i bok (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego skosy (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie kości ogonowej 24x30 40,00  
zdjęcie miednicy 35x35 45,00  
zdjęcie stawów biodrowych u dziecka 30x40 40,00  
zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 35x45 45,00  
zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35x43 40,00  
zdjęcie kości krzyżowej 24x30 40,00  
zdjęcie spojenia łonowego 18x24 45,00  
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (ukł. moczowy) 35x43 45,00  
zdjęcie kości ramiennej  30x40 40,00  
zdjęcie stawu łokciowego 24x30 40,00  
zdjęcie kości przedramienia  24x30 40,00  
zdjęcie nadgarstka (2x) 18x24 40,00  
zdjęcie dłoni   24x30 40,00  
zdjęcie stopy 24x30 40,00  
zdjęcie palców  18x24 40,00  
zdjęcie kciuka 18x24 40,00  
zdjęcie łopatki 24x30 40,00  
zdjęcie kości udowej (2x) 30x40 50,00  
zdjęcie podudzia 30x40 40,00  
zdjęcie stawu kolanowego (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie stawu skokowego (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie kości piętowej 18x24 40,00  
zdjęcie palucha stopy  18x24 40,00  
zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 30x40 40,00  
TK głowy z kontrastem 500,00  
TK głowy bez kontrastu 460,00  
TK klatki piersiowej z kontrastem 500,00  
TK klatki piersiowej bez kontrastu 460,00  
TK jamy brzusznej z kontrastem 500,00  
TK jamy brzusznej bez kontrastu 460,00  
TK kręgosłupa bez kontrastu 460,00  
TK stawów biodrowych z kontrastem 500,00  
TK stawów biodrowych bez kontrastu 460,00  
TK miednicy z kontrastem 500,00  
TK miednicy bez kontrastu 460,00  
TK innej okolicy z kontrastem 500,00  
TK innej okolicy bez kontrastu 460,00  
TK angio 630,00  
Opis badania TK Cena - tryb planowy do 48 godzin - Cena - tryb cito do 3 godzin -
TK głowy bez kontrastu 60,00 90,00
TK głowy z kontrastem 60,00 90,00
TK innej okolicy anatomicznej bez kontrastu 80,00 120,00
 TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem 80,00 120,00
 TK ortopedyczne ( kości, stawy) 80,00 120,00
 TK szyi/krtani/piramid/nosogardzieli z kontrastem 130,00 195,00
 TK klatki piersiowej lub j. brzusznej bez kontrastu 80,00 120,00
 TK klatki piersiowej lub j. brzusznej z kontrastem 90,00 150,00
 TK dwóch okolic bez kontrastu 160,00 240,00
TK dwóch okolic z kontrastem                                                                     180,00 240,00
Angiografia (z wyłączeniem tt wieńcowych)                                                  120,00 180,00
Politrauma (więcej niż dwie okolice anatomiczna)                                          320,00 480,00
 RTG - jedna okolica anatomiczna                                                                12,00 18,00
RTG -dwie okolice anatomiczne                                                                    24,00 36,00