Kontakt          

68 341 63 27


 

Diagnostyka obrazowa  
zdjęcie klatki piersiowej P-A 35x43 45,00  
zdjęcie klatki piersiowej dziecka 30x40 45,00  
zdjęcie boczne 35x43 40,00  
zdjecie żeber skosy (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie mostka (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie obojczyka 24x30 40,00  
zdjecie stawu barkowego 24x30 40,00  
zdjęcie stawu barkowego osiowe 24x30 40,00  
zdjęcie czaszki P-A i boczne (2x) 24X30 60,00  
zdjęcie czaszki P-A i 2 boczne (3x) 24X30 70,00  
zdjęcie celowane na siodełko tureckie 18x24 40,00  
zdjęcie oczodołów P-A i boczne (2x)18x24 55,00  
zdjęcie oczodołów z lokalizacją ciała obcego P-A (2x) 18x24                                            55,00  
zdjęcie zatok 18x24                                                              40,00  
zdjęcie żuchwy P-A 18x24 40,00  
zdjęcie żuchwy skosy  18x24 40,00  
zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych 18x24 40,00  
zdjęcie twarzoczaszki 24x30 40,00  
zdjęcie łuków jarzmowych 18x24  40,00  
zdjęcie kości nosa 3x4 20,00  
zdjęcie nosogardła  18x24 40,00  
zdjęcie uszu 18x24 55,00  
     
zdjęcie kręgosłupa szyjnego P-A i boczne (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 18x24                                                       55,00  
zdjęcie czynnościowe kręgu szyjnego (2x)24x30 55,00  
zdjęcie skośne kręgu szyjnego (2x) 24x30 55,00  
zdjęcie kręgosłupa piers. P-A i boczne (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie kręgosłupa krzyżowo -lędźwiowego P-A i bok (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego skosy (2x) 30x40 65,00  
zdjęcie kości ogonowej 24x30 40,00  
zdjęcie miednicy 35x35 45,00  
zdjęcie stawów biodrowych u dziecka 30x40 40,00  
zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 35x45 45,00  
zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35x43 40,00  
zdjęcie kości krzyżowej 24x30 40,00  
zdjęcie spojenia łonowego 18x24 45,00  
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (ukł. moczowy) 35x43 45,00  
zdjęcie kości ramiennej  30x40 25,00  
zdjęcie stawu łokciowego 24x30 25,00  
zdjęcie kości przedramienia  24x30 25,00  
zdjęcie nadgarstka (2x) 18x24 25,00  
zdjęcie dłoni   24x30 25,00  
zdjęcie stopy 24x30 25,00  
zdjęcie palców  18x24 25,00  
zdjęcie kciuka 18x24 25,00  
zdjęcie łopatki 24x30 25,00  
zdjęcie kości udowej (2x) 30x40 30,00  
zdjęcie podudzia 30x40 25,00  
zdjęcie stawu kolanowego (2x) 24x30 35,00  
zdjęcie stawu skokowego (2x) 24x30 35,00  
zdjęcie kości piętowej 18x24 25,00  
zdjęcie palucha stopy  18x24 25,00  
zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 30x40 26,00  
zdjęcie kontrastowe przełyku (skos i boczne) 30x40 40,00  
zdjęcie kontrastowe (żołądka i dwunastnicy) (3x) 24x30 45,00  
zdjęcie kontrastowe jelita cienkiego-pasaż (5x) 35x35 50,00  
zdjęcie kontrastowe przełyku 30x40 30,00  
zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i boczne z kontrastem 35x43 40,00  
zdjęcie wnęki (śródpiersie) 1 warstwa 30x40 20,00  
Tomo płuca 1 warstwa 30x40 20,00  
Tomo całych płuc 35x43 22,00  
Tomo całych płuc 35x35 21,00  
Tomo obu szczytów 24x30 20,00  
Tomo jednego szczytu 18x24 20,00  
Tomo górne jednego płuca 24x30 20,00  
urografia (7x): 35x43 (6x), 35x35 (1x) 150,00  
TK głowy z kontrastem 350,00 200,00**
TK głowy bez kontrastu 300,00 150,00**
TK klatki piersiowej z kontrastem 350,00 200,00**
TK klatki piersiowej bez kontrastu 300,00 150,00**
TK jamy brzusznej z kontrastem 350,00 200,00**
TK jamy brzusznej bez kontrastu 300,00 150,00**
TK kręgosłupa z kontrastem 350,00 200,00**
TK kręgosłupa bez kontrastu 300,00 150,00**
TK stawów biodrowych z kontrastem 350,00 200,00**
TK stawów biodrowych bez kontrastu 300,00 150,00**
TK miednicy z kontrastem 350,00 200,00**
TK miednicy bez kontrastu 300,00 150,00**
TK innej okolicy z kontrastem 350,00 200,00**
TK innej okolicy bez kontrastu 300,00 150,00**
TK angio 470,00 300,00**
OPIS WYNIKU TK w trybie planowanym (tj. do 48 godzin) 90,00  
OPIS WYNIKU TK jednej okolicy anatomicznej w trybie cito (do 60 minut) 150,00 dot. jedynie badań wykonanych w pracowni diagnostycznej naszej jednostki
OPIS WYNIKU TK dwóch okolic anatomicznych w trybie planowanym (tj. do 48 godzin) 160,00  
OPIS WYNIKU TK dwóch okolic anatomicznych w trybie cito (do 60 minut) 280,00 dot. jedynie badań wykonanych w pracowni diagnostycznej naszej jednostki
OPIS WYNIKU TK 48,00  
OPIS WYNIKU RTG 11,00  
*do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT    
**Cena netto w pln dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni Szpitala w Torzymiu