W pomieszczeniu apteki szpitalnej w wyniku zwarcia elektrycznego doszło do pożaru. Pojawia się zadymienie, które nieznacznie rozprzestrzenia się poza pomieszczenia apteki. Personel apteki powiadamia Straż Pożarną oraz Biuro Zarządu ogłaszając alarm pożarowy.

Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska wraz Panem Dyrektorem Tomaszem Pisarkiem złożyli na ręce zespołu rehabilitacji naszego Szpitala ogromne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie, jakie włożyli w opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu zdrowotnego "Odzyskaj formę - program zindywidualizowanej rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19", za który to nasz Szpital otrzymał nagrodę Lubuskiego Lidera Innowacji.

W dniu wczorajszym, 27 września, odbyła się XII edycja plebiscytu Lubuski Lider Biznesu, którego organizatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego długoletniego pracownika działu technicznego 

Ś.P. Andrzeja Szluchy 

Odejście osoby, która 30 lat pracowała na rzecz Szpitala w Torzymiu napawa nas       wielkim żalem. Zapamiętamy Pana Andrzeja jako sumiennego i rzetelnego                                                                             pracownika, dobrego kolegę, osobę oddaną rodzinie i pracy.

 

                                                                 Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia, łącząc się w bólu. 

                                                                  Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą

                                                                        w sobotę 25 września 2021r. o godz. 14.00  

                                                                  w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Torzymiu

 

                                                               W imieniu całej załogi Szpitala w Torzymiu

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                /-/ Katarzyna Lebiotkowska  

Kolejny Piknik Zdrowia za nami! W ostatnią sobotę, 14 sierpnia, nie mogło nas zabraknąć w Trzebiechowie. Stoisko Szpitala w Torzymiu cieszyło się dużym zainteresowaniem.