W dniu wczorajszym, 27 września, odbyła się XII edycja plebiscytu Lubuski Lider Biznesu, którego organizatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa.

Jest to jeden z największych i bardzo prestiżowy konkurs dla firm w regionie. W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu i Lubuskiego Lidera Innowacji ubiegało się 38 przedsiębiorstw. Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz zauważył, że tegoroczni laureaci to jednostki, które pomimo kryzysu spowodowanego pandemią, przystąpiły do konkursu i poddały się ocenie. Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu zostało Lubuskim Liderem Innowacji w kategorii średnie przedsiębiorstwo dzięki przygotowaniu innowacyjnego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji.

"Odzyskaj formę - program zindywidualizowanej rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19" to innowacyjny program zdrowotny, który został opracowany i wdrożony w Szpitalu w Torzymiu. Jest odpowiedzią na problemy zdrowotne, z jakimi przyszło się borykać pacjentom po zakażeniu SARS-CoV-2. Już dzisiaj liczne analizy wskazują, że większość pacjentów po przebytym COVID-19 i opuszczeniu szpitala zmaga się z wieloma różnorodnymi skutkami choroby, z pogorszeniem sprawności poznawczej, problemami ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Konieczne są dłuższe badania monitorujące stan zdrowia większej liczby pacjentów po przebyciu COVID-19, które pozwolą lepiej zrozumieć całe spektrum długofalowych skutków choroby. Niewątpliwie ważny jest czas, który należy wykorzystać na przywrócenie pacjentów do zdrowia, objęcia ich dalszą opieką i wielodyscyplinarnym wsparciem, które będzie miało indywidualny, dostosowany do potrzeb pacjenta charakter. Jakość świadczonych usług rehabilitacyjnych w Szpitalu w Torzymiu oraz ich zindywidualizowany, innowacyjny charakter powoduje, że pacjenci, jako miejsce odbycia rehabilitacji pocovidowej, niejednokrotnie wybierają Szpital w Torzymiu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym, który przybliża problem i skalę powikłań po przebytej chorobie COVID-19, a także przybliża wyjątkowy charakter rehabilitacji pocovidowej w naszym Szpitalu:

https://www.youtube.com/watch?v=5jd7L2uG5iE