Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska wraz Panem Dyrektorem Tomaszem Pisarkiem złożyli na ręce zespołu rehabilitacji naszego Szpitala ogromne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie, jakie włożyli w opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu zdrowotnego "Odzyskaj formę - program zindywidualizowanej rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19", za który to nasz Szpital otrzymał nagrodę Lubuskiego Lidera Innowacji.