Dnia 22 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady pochylili się nad uchwałą w sprawie zmiany cennika usług Szpitala oraz przyjęli informację w zakresie sytuacji finansowej oraz spraw bieżących Spółki. Spotkanie zakończyło wspólne zwiedzanie nowo otwartego Ośrodka Geriatrii.