Lubuskie Centrum Pulmonologii, wiodący ośrodek specjalizujący się diagnozowaniu i leczeniu większości schorzeń w zakresie chorób płuc na terenie województwa lubuskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu, jako pierwszy w województwie wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia konferencji naukowej poświęconej tak ważnemu zagadnieniu, jakim jest rak płuca.

Pierwsze przygotowania do zorganizowania niniejszego wydarzenia miały miejsce już 3 lata temu, kiedy to zaledwie kilka dni przed wybuchem światowej pandemii Covid-19, zmuszeni byliśmy do przełożenia tego spotkania naukowego na wtedy jeszcze nie określony termin. Pandemia koronawirusa zakończyła się i przestała stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Wydarzenie naukowe, odbyło się 20 kwietnia br. i kierowane było zarówno do kadry medycznej tutejszego szpitala, jak również dla lekarzy spoza jednostki, którzy zostali zaproszeni z terenu całego województwa lubuskiego i nie tylko. Spotkanie miało na celu integrację środowiska oraz wymianę wiedzy fachowej i doświadczeń pomiędzy lekarzami różnych specjalności w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na raka płuca. Tematem, nad jakim pochylili się prelegenci podczas tej konferencji, był "Rak płuca" - nowotwór, który jest najczęstszą przyczyną umieralności z powodu chorób nowotworowych w Polsce. 

Przybyli goście będą mieli możliwość wysłuchać serii wykładów, w tym prelekcji Konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej – Prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego nt. Immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie w przeciwnowotworowym postępowaniu radykalnym u chorych na raka płuca.