W minioną środę, 19 czerwca, podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Zarząd naszego Szpitala, jak i Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutoria z wykonywania obowiązków w minionym roku.

Podczas spotkania zostały również zatwierdzone roczne sprawozdania Spółki za 2023 rok, w którym Szpital wypracował dodatni wynik finansowy. Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że Prezes Katarzyna Lebiotkowska została powołana na kolejną kadencję jako prezes zarządu.